БЪЛГАРСКИ ГРАДОВЕ И СЕЛА:

 
     
Пред нас са произведения на графиката, свързани с архитектурата на един град - София, Русе, Варна, погледнати някак делово, ведно с уличният ритъм, като същевременно във всяка композиция се усеща очарованието на връзката с човека. Искам да наблегна на тази връзка, която смятам за главно качество на графиките на Спиридон Ганев. Гледна точка и в най-причудливия ракурс, особено от т.н. "птичи поглед", е гледна точка на човек, който има отношение към големите градски пространства, към града изобщо, при това с изумителна точност.
 
Професор Иван Газдов
Национална Художествена Академия
 
     
  СОФИЯ
120 рис.
  БАНКЯ
12 рис.
  ВАРНА
60 рис.
  БУРГАС
32 рис.
 
  ПЛОВДИВ
12 рис.
  ВЕЛИКО ТЪРНОВО
12 рис.
  TРАДИЦИОННИ БЪЛГАРСКИ ГРАДОВЕ И СЕЛА
64 рис.
  КОВАЧЕВИЦА
32 рис.
 
  СЛИВЕН
40 рис.
 
  РУСЕ
60 рис.
 
  СЕВЛИЕВО
32 рис.
  ГАБРОВО
32 рис.