В рисунките си архитект Ганев ни вкарва в един измислен и облагороден чрез изкуството художествен образ на град, в детайлите на който ние разпознаваме реални обекти с голямо удоволствие. Изпитвам уважение към този сериозен труд на арх. Ганев и намирам, че е постижение в областта на графичната рисунка, дело на една творческа личност, милееща за най-изконната връзка между архитектура и човек - тази на естетическото удоволствие на сетивата. В неговата колекция има особен трепет и баланс на достоверност и фантазия, което е основание за успех.
 
Проф. Иван Газдов
Ректор на Национална художествена академия