Думите не стигат, за да изразя възхищението си от големия талант на художника и архитекта Спиридон Ганев. От учудващото му трудолюбие и способност да се възторгва от красотата на градовете, на старите сгради и ансамбли в София, Русе, Варна, Ковачевица, Париж, Прага; от невероятното съчетание на много цветове в неговата "черно-бяла" графика; от безупречната архитектурна логика на неговите проекти и реализации в огромния диапазон от отделната сграда до едромащабните градоустройствени реализации.
 
Арх. Танко Серафимов,
Председател на Управителния съвет на Съюза на архитектите в България