SOUTHERN ITALY:  
 

 

Napoli

 

Sorrento

 

Capri

 

Positano / Ravello

  Amalfi
  Salerno